Manne Van Geloof


MANNE van GELOOF
                         
                             3 - 5 Maart 2017                                           


Ons nuwe naam is “MANNE VAN GELOOF”  en nie meer “MIGHTY MEN OVERBERG” nie.
 Die komitee verander nie, wat ons wil bereik verander nie, wat ons glo verander nie al wat gaan verander is die manne se lewes deur die krag van GOD!

 

Betekenis van die Manne van Geloof Logo

Die vier blokke is Swart (Sonde) Rom. 3:23 / 6:32 en dan die Rooi (Bloed van Jesus) I Pet. 1:18 / Rom. 10:9-10

 

Die wit wat agter die KRUIS uit skyn is ons vergifnis en toestand voor God Heb. 9:13-14 / 1 Joh. 1:7,

 

Die Groen is (nuwe lewe) 2 Kor. 5:17 en Joh. 15:5

 

Die Geel/goud is die Koninkryk wat ons moet soek Matt. 6:33 / Joh. 14 ons hoop op die toekoms!

 

Die kruis is in die middel want die kruis is sentraal in als wat ons glo en doen 1 Kor. 2:2!

 

Contact:


Please check out the website: 
http://www.mannevangeloof.co.za/

To register go to ‘bespreking’ so that we can have an indication of how many men will be attending.
On how to get there, go to: 
http://kamp70.wix.com/mannevangeloof#!kontak-ons/c1fog

For more information please contact:

info@mannevangeloof.co.za
kamp@mannevangeloof.co.za

Manne van Geloof Overberg  -
POSBUS 22, Caledon, 7230

Tarentaalkraal
tussen Greyton en Caledon
- S34 03.717 EO 19 26.852